Marijampolė – Miklausė

1-7

1-7

1-5,7

   

1-7

1-7

1-5,7

6.45

10.50

15.10

Marijampolės AS

9,35

13,40

17,48

6,47

10,52

15,12

Kauno g.

1,3

9,33

13,38

17,42

6,48

10,53

15,13

Biblioteka

2.0

9,32

13,37

17,39

6,49

10,54

15,14

IV vid. m-kla

3.0

9,31

13,36

17,37

6,50

10,55

15,15

Kumelionys

4.0

9,28

13,33

17,35

6,55

11,00

15,20

Piliakalnis

6.0

9,25

13,30

17,33

6,56

11,01

15,21

Meškučiai

6,7

9,24

13,29

17,32

6,59

11,04

15,24

Turgalaukis

8,7

9,21

13,26

17,30

7,03

11,08

15,28

Gulbiniškiai I

11,3

9,17

13,22

17,27

7,05

11,10

15,30

Gulbiniškiai II

12,6

9,15

13,20

17,25

7,07

11,12

15,32

Pasūduonė

14,1

9,13

13,18

17,23

7,09

11,14

15,34

Sodai

15,4

9,11

13,16

17,22

7,10

11,15

15,35

Jungėnai

16,1

9,10

13,15

17,20

7,12

11,18

15,38

Pensionatas

18,4

9,07

13,12

17,17

7,13

11,20

15,40

   

9,05

13,10

17,15

7,15

11,25

15,45

Kalvarijos AS

19,5

9,00

13,07

17,13

7,18

11,23

15,46

Sankryža

21,3

8,57

13,02

17,10

7,22

11,27

15,50

Raudeniškės I

23,9

8,53

12,58

17,05

7,25

11,30

15,52

Raudeniškės II

25,2

8,50

12,55

17,03

7,29

11,34

15,58

Kasauskai

27,7

8,46

12,50

16,59

7,35

11,40

16,00

Gazdai

30,6

8,40

12,45

16,54

7,40

11,44

16,05

Sangrūda

33,0

8,35

12,41

16,50

7,47

11,51

16,10*

Navinykai

35,1

8,32

12,36

16,47*

7,49

11,53

16,14*

Mockų pard.

36,4

8,30

12,34

16,45*

7,53

11,55

16,18*

Rūdiškė I

39,5

8,26

12,30

16,41*

7,56

11,58

16,21*

Pasienietis II

41,2

8,23

12,27

16,37*

7,58

12,00

16,23*

Brokai

44,2

8,18

12,23

16,33*

8,00

12,05

16,25*

Miklausė

46,1

8,15

12,20

16,30*

1,5,7 – svaitės dienos
* – tik penktadieniais