Marijampolė – Pagraužiai

d.d

d.d

p.d

Sustojimo pavadinimas

Atstumas (km)

d.d

d.d

p.d

d.d

p.d

d.d

6.00*

7.05

12.20

12.20

15.50

19.10

Marijampolės AS

8.00*

9.05

9.00

14.47↑

14.00

16.45*

17.55

20.55

7.07

12.23

12.23

15.52

19.12

Kauno g.

1.3

7.57*

9.03

8.58

14.45↑

13.58

16.43*

17.53

20.53

7.09

12.24

12.24

15.54

19.14

Biblioteka

2.0

7.55*

9.01

8.56

14.42↑

13.56

16.41*

17.51

20.51

7.11

12.26

12.26

15.56

19.15

Aušros g.

3.5

7.50*

8.59

8.54

14.40↑

13.54

16.39*

17.49

20.49

7.13

12.28

12.28

15.58

19.16

Kumelionys

5.4

7.48*

8.58

8.52

14.38↑

13.53

16.37*

17.47

20.47

7.14

12.29

12.29

15.59

19.17

Piliakalniai

6.8

7.46*

8.57

8.51

14.36↑

13.52

16.36*

17.46

20.46

7.15

12.30

12.30

16.00

19.18

Meškučiai

7.6

7.45*

8.56

8.50

14.35↑

13.51

16.35*

17.45

20.44

7.17

12.32

12.32

16.02

19.20

Turgalaukis

9.8

7.43*

8.54

8.48

14.33↑

13.48

16.33*

17.43

20.42

7.20

12.35

12.35

16.05

19.23

Gulbiniškiai I

12.3

7.40*

8.51

8.45

14.31↑

13.45

16.30*

17.40

20.40

7.22

12.37

12.37

16.07

19.24

Gulbiniškiai II

13.6

7.38*

8.49

8.43

14.29↑

13.43

16.28*

17.38

20.38

7.24

12.39

12.39

16.09

19.25

Pasūduonė

14.8

7.36*

8.47

8.41

14.27↑

13.41

16.26*

17.36

20.36

7.26

12.41

12.41

16.11

19.26

Kol. sodai

15.8

7.34*

8.45

8.39

14.26↑

13.39

16.24*

17.34

20.35

7.27

12.42

12.42

16.12

19.27

Jungėnai

16.8

7.33*

8.43

8.38

14.24↑

13.38

16.23*

17.33

20.33

7.29

12.44

12.44

16.14

19.29

Pensionatas

18.8

7.31*

8.41

8.32

14.22↑

13.36

16.21*

17.31

20.31

6.30*

7.30

13.00

14.55*

12.45

16.15

19.30

Kalvarijos AS

20.0

7.30*

8.40

8.30

14.20↑

13.35

16.20*

17.30

20.30

7.31

13.01

14.57*

12.46

16.17

19.31

Suvalkų g.

21.3

7.29*

8.35

8.27

14.19

13.34

16.19*

17.25

20.28

7.33

13.03

14.59*

12.48

16.19

19.33

Orijos ež.

23.4

7.27*

8.33

8.25

14.18

13.31

16.10*

17.23

20.27

7.36

13.06

15.02*

12.50

16.21

19.35

Raudeniškės

25.4

7.26*

8.31

8.22

14.16

13.28

16.08*

17.20

20.25

7.38

13.08

15.05*

12.51

16.23

19.36

Brazavo m-la

26.5

7.25*

8.29

8.20

14.10

13.26

16.06*

17.18

20.23

7.40

13.10

15.09*

12.54

16.25

19.39

Palucmargiai

29.0

7.23*

8.26

8.17

14.01

13.23

16.04*

17.14

20.20

7.42

13.12

15.11*

12.57

16.27

19.41

Liubavo krž.

31.2

7.22*

8.22

8.16

13.59

13.21

16.02*

17.12

20.17

7.43

13.15

15.013*

13.00

16.28

19.45

Muitinė

33.0

7.21*

8.20

8.15

13.57

13.20

16.00*

17.10

20.15

7.45

13.17

15.17*

16.30

Salaperaugis

37.0

7.20*

8.10

8.10

13.55

15.57*

17.07

7.50

13.20

15.22*

16.35

Reketija

37.6

7.15*

8.08

8.06

13.50

15.53*

17.05

7.53

13.25

15.25*

16.40

Žiogaičiai

42.3

7.10*

8.05

8.02

13.48

15.48*

16.58

7.55

13.27

15.30*

16.42

Liubavas

44.3

7.00*

8.00

8.00

13.45

15.46*

16.55

13.30

15.31*

Pagraužiai I

46.1

6.59*

13.43

15.43*

6.50*

13.35

15.35*

Pagraužiai II

47.0

6.55*

13.40

15.40*

* – Nuo birželio 15 iki rugsėjo 1d. ir moksleivių atostogų metu autobusas nevažiuoja.

– 14,20 val. nuo birželio 15 iki rugsėjo 1d. ir moksleivių atostogų metu iš Kalvarijos važiuoja į Marijampolę, t.y. nevažiuoja antruoju išvykimu iš Kalvarijos 14,55 val. į Pagraužius.

d.d – darbo dienos.

p.d – poilsio dienos.

↑ – autobusai važiuoja mokinių atostogų metu.